New in: Radical Broccoli Tote bag! ūüĆÄ
Made with love for you and the planet ūüĆé
Shopping Cart

Sleepers

Sleepers Eco-Friendly Sandal Slim Broccoli Green

399,00 kr

A slim and elegant version of the classic round flip flop.

Slim has a premium natural rubber sole that adapts to the unique shape of your foot. The shoe has a minimalist strap in premium natural rubber.

A classic round flip flop model that is timeless and lasts season after season.

We all need more green in our lives? This broccoli green flip flop goes with everything.

 • FSC certified natural rubber
 • Supportive sole with anti-slip
 • Made of plants
 • Fairly traded natural rubber, certified by the Fair Rubber Association
 • Comfortable flip flops in silky soft material that molds to your foot

Shipping

All packages are shipped from our warehouse in Norway.

Shipping in Norway

We ship with Bring - "pakke i postkassen" for 79 NOK per package with tracking. Once you order your products, and the shipping is initiated, you will receive shipping information and your tracking number in an email. 

Order processing time: 1-2 working days (usually within the day - our warehouse manager is a miracle worker!)

Delivery time: 2-5 working days

We usually deliver your package between 2-5 working days after registered payment. Delivery time will vary depending on where in the country you are located. 

Uncollected packages

If your package is delivered to a collection point, you will have 14 days to pick up the package before it is returned. Uncollected packages are not covered by our returns policy.  

International Shipping

We ship internationally with Posten for 149 NOK/15 EUR per package without tracking. With tracking included the cost is 299 NOK/30 EUR. Delivery time: depends on the national post office. We cannot promise a certain delivery time abroad at the moment. 

Order processing time: 1-2 working days (usually within the day - our warehouse manager is a miracle worker!)

Changing your shipping info

If you for any reason need to change your shipping details, please contact us through the chat option or by email post@radicalbroccoli.com

Arrival notifications

As a customer, you are responsible for monitoring the status of your package. Radical Broccoli is not responsible for delivering the notification upon the packages arrival. If you are not at home at the agreed delivery time, do not pick up the goods or refuse to receive them, the goods will be returned. If you ask Posten Norge to return the item, and that you notify us in advance that you are exercising the right of withdrawal within the deadline, you must only pay for the shipping.

If you do not receive any shipping updates by email, please contact us at post@radicalbroccoli.com, and we will resolve the issue. 

Returns

If you for some reason would like to return your products, let us know at post@radicalbroccoli.com. Please state the reason for the desired return, and in case it is due to any error or deficiency, please document with photos. 

Shipping for your returns will be at your own cost, unless it is due to any error or deficiency from our side. 

For environmental reasons, we would like to have as few returns as possible :) Please ask all your questions before you purchase, so we can help you find the products that are perfect for you! 

Terms & conditions

Norsk

1. Avtalen

Avtalen best√•r av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsl√łsningen og eventuelt s√¶rskilt avtalte vilk√•r. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, g√•r det som s√¶rskilt er avtalt mellom partene foran, s√• fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kj√łp av varer mellom n√¶ringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Radical Broccoli, L√łkkeveien 9d, 0253 Oslo, post@radicalbroccoli.com, 40637419, organisasjonsnummer 920 481 027, og betegnes i det f√łlgende som selger/selgeren.

Kj√łper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det f√łlgende som kj√łper/kj√łperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kj√łper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger f√łr kj√łpet ikke har informert om, skal kj√łper ikke b√¶re.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter n√•r kj√łperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsl√łsningen i nettbutikken eller i kj√łperens bestilling, og den annen part inns√• eller burde ha innsett at det forel√• en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kj√łperen.

Dersom kj√łperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kj√łpesummen p√• kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kj√łperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremg√•r av fakturaen og er p√• minimum 14 dager fra mottak.

Kj√łpere under 18 √•r kan ikke betale med etterf√łlgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd n√•r kj√łperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremg√•r av bestillingsl√łsningen, skal selgeren levere varen til kj√łper uten un√łdig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kj√łperen med mindre annet er s√¶rskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen g√•r over p√• kj√łper n√•r han, eller hans representant, har f√•tt varene levert i tr√•d med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kj√łperen angre kj√łpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kj√łperen m√• gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner √• l√łpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender p√• en l√łrdag, helligdag eller h√łytidsdag forlenges fristen til n√¶rmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt f√łr utl√łpet av fristen. Kj√łper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen b√łr derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner √• l√łpe:

 • Ved kj√łp av enkeltst√•ende varer vil angrefristen l√łpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller inneb√¶rer avtalen regelmessig levering av identiske varer, l√łper fristen fra dagen etter f√łrste forsendelse er mottatt.
 • Best√•r kj√łpet av flere leveranser, vil angrefristen l√łpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 m√•neder etter utl√łpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke f√łr avtaleinng√•elsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilk√•r, tidsfrister og fremgangsm√•te for √• benytte angreretten. S√łrger den n√¶ringsdrivende for √• gi opplysningene i l√łpet av disse 12 m√•nedene, utl√łper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kj√łperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten m√• varen leveres tilbake til selgeren uten un√łdig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kj√łper dekker de direkte kostnadene ved √• returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt √• opplyse om at kj√łper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kj√łperens bruk av angreretten.

Kj√łper kan pr√łve eller teste varen p√• en forsvarlig m√•te for √• fastsl√• varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom pr√łving eller test av varen g√•r utover hva som er forsvarlig og n√łdvendig, kan kj√łperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi p√• varen.

Selgeren er forpliktet til √• tilbakebetale kj√łpesummen til kj√łperen uten un√łdig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kj√łperens beslutning om √• benytte angreretten. Selger har rett til √• holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kj√łperen, eller til kj√łper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kj√łpernes rettigheter og frist for √• melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kj√łpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbef√łyelser b√łr meldingen av bevishensyn v√¶re skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kj√łper kan fastholde kj√łpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kj√łper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medf√łre en s√• stor ulempe eller kostnad for selger at det st√•r i vesentlig misforhold til kj√łperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kj√łper likevel kreve oppfyllelse.

Kj√łperen taper sin rett til √• kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med √• fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen p√• leveringstidspunktet, skal kj√łperen oppfordre selger til √• levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kj√łperen heve kj√łpet.

Kj√łper kan imidlertid heve kj√łpet umiddelbart hvis selger nekter √• levere varen.

Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgj√łrende for inng√•elsen av avtalen, eller dersom kj√łperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgj√łrende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgj√łrende for inng√•elsen av avtalen, m√• krav om heving gj√łres gjeldende innen rimelig tid etter at kj√łperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kj√łperen kan kreve erstatning for lidt tap som f√łlge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgj√łr at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning p√• avtaletiden, unng√•tt, eller overvunnet f√łlgene av.

10. Mangel ved varen - kj√łperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen m√• kj√łper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil p√•berope seg mangelen. Kj√łper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to √•r etter at kj√łper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment √• vare vesentlig lenger enn to √•r, er reklamasjonsfristen fem √•r.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kj√łpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren b√łr skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kj√łperen kan velge mellom √• kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kj√łperens krav dersom gjennomf√łringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til √• foreta mer enn to avhjelpsfors√łk for samme mangel.

Prisavslag

Kj√łper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inneb√¶rer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom s√¶rlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kj√łperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kj√łperen ogs√• heve kj√łpet n√•r mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kj√łperens mislighold

Dersom kj√łperen ikke betaler eller oppfyller de √łvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold p√• selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kj√łperen. Selgeren vil ogs√• etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kj√łpet og kreve at kj√łperen betaler kj√łpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med √• fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kj√łperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kj√łpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kj√łperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kj√łpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kj√łperen ikke betaler kj√łpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kj√łpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutg√•ende varsel, bli sendt til Kj√łper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kj√łperen unnlater √• hente ubetalte varer, kan selger belaste kj√łper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for √• levere varen til kj√łperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kj√łpere under 18 √•r.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kj√łperen rettigheter i tillegg til de kj√łperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inneb√¶rer dermed ingen begrensninger i kj√łperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kj√łperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tr√•d med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er n√łdvendig for at selgeren skal kunne gjennomf√łre forpliktelsene etter avtalen. Kj√łperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er n√łdvendig for at selger skal f√• gjennomf√łrt avtalen med kj√łperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktl√łsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal fors√łke √• l√łse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kj√łperen ta kontakt med Forbrukerr√•det for mekling. Forbrukerr√•det er tilgjengelig p√• telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan ogs√• brukes hvis du √łnsker √• inngi en klage. Det er s√¶rlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

English

1. Contract

The contract consists of these Sales Conditions, information given in the ordering solution, and any specially agreed conditions. In the event of a conflict between pieces of information, precedence goes to what has been specially agreed between the parties, as long as this does not conflict with mandatory legislation.

In addition, the contract will be complemented by relevant statutory provisions that regulate the pur- chase of goods between traders and consumers.

2. Parties

The seller is Radical Broccoli, L√łkkeveien 9d 0253 Oslo, post@radicalbroccoli.com, +4740637419, organization number 920 481 027, and is designated in the following as the Seller.

The purchaser is the consumer who places the order, and is designated in the following as the Purchaser.

3. Price

The stated price for the good and services is the total price to be paid by the Purchaser. This price includes all taxes and additional costs. The Purchaser shall not be charged for any further costs of which the Seller has not informed the Purchaser before the purchase.

4. Conclusion of contract

The contract is binding for both parties as soon as the Purchaser has sent the order to the Seller.

However, a party is not bound by the contract if there are orthographical or typological errors in the offer from the Seller in the ordering solution of the online shop or in the Purchaser’s order, and the other party realised or should have realised that such an error was present.

5. Payment

The Seller may charge the Purchaser for the good from the time it is sent from the Seller to the Purchaser.

If the Purchaser uses a credit or debit card to make the payment, the Seller may hold the funds on the card when the order is placed. The card will be charged on the same day the good is sent.

If the Seller offers post-delivery invoicing, the invoice shall be issued when the good is dispatched. The due date shall be written on the invoice and must be a minimum of 14 days from when the Purchaser receives the delivery.
Purchasers under the age of 18 may not pay via post-delivery invoicing.

6. Delivery

Delivery has occurred once the Purchaser or his/ her representative has taken possession of the item.

If the delivery time is not stated in the ordering solution, the Seller shall deliver the good to the Purchaser within a reasonable time frame and no later than 30 days after the order is placed by the customer. The good shall be delivered to the Purchaser unless other, special arrangements are made between the parties.

7. Product risk

Product risk is assumed by the Purchaser as soon as the item is taken over by the Purchaser or his/ her representative in accordance with Section 6.

8. Right to cancel

Unless the contract is exempt from the right to cancel, the Purchaser may cancel the order in accordance with the Cancellation Act.

The Purchaser must inform the Seller that he/she will exercise this right within 14 days after the start of the cancellation period. This time limit includes all calendar days. If the period ends on a Saturday, Sunday or public holiday, the period will be extended until the next business day.

The deadline to exercise one’s right to cancel will be seen as met if notice is sent before the end of the cancellation period. The Purchaser has the burden of proof for demonstrating that the right has been asserted, and notice must therefore be submitted in writing (via the cancellation form, email or letter).

The cancellation period begins as follows:

 • In the purchase of individual goods, the cancellation period will begin on the day after the good is/goods are
 • If a subscription is being sold, or the contract contains the regular delivery of identical goods, the period begins on the day after the first shipment is received.
 • If the purchase consists of several deliveries, the period will begin on the day after the final delivery is

The cancellation period will be extended to 12 months after the end of the original period should the Seller not inform the Purchaser of the right to cancel and the standard cancellation form before the conclusion of the contract. This will also apply if information on terms and conditions, time limits and procedures for exercising the right to cancel is insufficient. However, if the trader gives this information during these 12 months, the cancellation period ends 14 days after the day the Purchaser received the information.

When the right to cancel is exercised, the good must be returned to the Seller within a reasonable amount of time and no later than 14 days after no- tice has been given on the intention to exercise the right. The Purchaser must cover the direct costs associated with returning the good, unless otherwise agreed or the Seller has not informed the Purchaser that he/she has to cover the return costs. The Seller may not set fees for the Purchaser’s use of the right to cancel.
The Purchaser may check or test the good in an appropriate manner in order to determine the nature, properties and function of the good without affecting the right to cancel. If the checking or testing goes beyond what is reasonable and necessary, the Purchaser may be responsible for any reduction in the good’s original value.

The Seller is obligated to pay back the purchase sum to the Purchaser without undue delay, and no later than 14 days after the Seller received notice on the Purchaser’s decision to exercise the right to cancel. The Seller has the right to retain the repayment until it has received the goods from the Purchaser, or until the Purchaser has documented that the goods have been sent back.

9. Delays and non-delivery

The Purchaser’s rights and time limit to make a claim
If the Seller does not deliver the good or delivers it late according to the terms of the parties’ contract, and this is not due to the Purchaser or to conditions on the part of the Purchaser, the Purchaser may, in accordance with Chapter 5 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase sum, de- mand performance of the contract, terminate the contract and/or demand compensation from the Seller, according to the relevant circumstances.
For demands of remedy for breach of contract, notice should be given in writing for the purposes of documentation (e.g. by email).

Performance

The Purchaser may affirm the purchase and demand performance from the Seller. The Purchaser may not however demand performance if there is a barrier to performance the Seller cannot overcome, or if performance would cause a great disadvantage or expense to the Seller that is out of proportion to the Purchaser’s interest in the performance. Should these obstacles be removed within a reasonable amount of time, however, the Purchaser may demand performance.
The Purchaser loses his/her right to demand performance if he/she waits an unreasonably long time to make the claim.

Termination

If the Seller does not deliver the good at the time set for delivery, the Purchaser shall call on the Seller to deliver within a reasonable additional time frame for performance. If the seller does not deliver the good within the additional time frame, the Purchaser may cancel the purchase

The Purchaser may however cancel the purchase immediately if the Seller refuses to deliver the good. This also applies to cases in which delivery at the agreed time was a decisive factor in the conclusion of the contract, or if the Purchaser has informed the Seller that the delivery time is a decisive factor.
If the item is delivered after the additional time frame set by the consumer or after the delivery time that was a decisive factor in the conclusion of the contract, termination must be asserted within a reasonable time frame after the Purchaser was informed of the delivery.

Compensation

The Purchaser may demand compensation for losses incurred as a result of the delay. However, this does not apply to cases in which the Seller can assert that the delay was due to obstacles outside the Seller’s control that could not have reasonably been fore- seen at the time the contract was concluded, could not have been avoided or the consequences of which could not have been overcome.

10. Defective goods

The Purchaser’s rights and time limit to give notice
If the good is defective, the Purchaser must notify the Seller that he/she wishes to invoke the defect within a reasonable amount of time after the defect was discovered or should have been discovered. The Purchaser is always considered to have given timely notice if it occurs within two months after the defect was discovered or should have been discovered. Notice may be given no later than two years after the Purchaser took possession of the good. If the good or parts of it are meant to last considerably longer than two years, this deadline is extended to five years.

If the good has a defect and this is not due to the Purchaser or to conditions on the part of the Purchaser, the Purchaser may, in accordance with Chapter 6 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase sum, choose between repair and replacement, demand a price reduction, demand that contract be terminated and/or demand compensation from the Seller, according to the relevant circumstances.

Notice should be given to the Seller in writing.

Repair or replacement

The Purchaser may choose between having the defect repaired or the delivery of an equivalent item. The Seller may however oppose the Purchaser’s claim if carrying out the claim is impossible or causes the Seller to incur unreasonable expenses. Repair or replacement shall be performed within a reason- able amount of time. The Seller does not as a rule have the right to more than two attempts to cure for the same defect.

Price reduction

The Purchaser may demand a suitable price reduction if the good is not repaired or replaced. This means that that relation between the reduced and originally agreed price corresponds to the relation between the item’s value in defective condition and the condition according to the original contract. If special circumstances call for it, the price reduction may instead correspond to the defect’s impact on the Purchaser.

Termination

If the good is not repaired or replaced, the Purchaser may also cancel the purchase in cases where the defect is not immaterial.

11. Seller’s rights in case of Purchaser’s breach of contract

If the Purchaser does not pay or otherwise fulfil his/her duties according to the contract and/or the law, and this is not due to the Seller or to conditions on the part of the Seller, the Seller may, in accordance with the rules in Chapter 9 of the Consumer Purchases Act, withhold the good, demand performance of the contract, terminate the contract and demand compensation from the Purchaser, according to the relevant circumstances. The Seller may also, according to the relevant circumstances, charge interest for late payment, a collection fee and a reasonable fee for uncollected goods.

Fulfilment

If the Purchaser does not pay, the Seller may affirm the purchase and demand that the Purchaser pay the purchase sum. If the good is not delivered, the Seller will lose its right if it takes an unreasonably long time to make the claim.

Termination

Upon significant non-payment breach or any other significant breach by the Purchaser, the Seller may terminate the contract. However, the Seller may not terminate the contract after the purchase sum has been paid. The Seller may also terminate the purchase if the Purchaser does not pay within a reasonable additional time frame for fulfilment set by the Seller.

Interest relating to late payment/collection fee. If the Purchaser does not pay the purchase sum specified in the contract, the Seller may charge interest on the purchase sum according to the Act Relating to Interest on Overdue Payments. In cases where payment is not made, the debt may be sent for collection after a warning has been issued, and the Purchaser may then be held responsible for fees according to the Act relating to Debt Collection and Other Debt Recovery.

Fees for uncollected, non-prepaid items

If the Purchaser fails to collect unpaid goods, the Seller may charge the Purchaser a fee. The fee shall at maximum cover the Seller’s actual expenses for delivering the good to the Purchaser. Purchasers under 18 years of age cannot be charged this fee.

12. Warranties

Warranties given by the Seller or manufacturer give the Purchaser additional rights beyond those mandatory rights he/she has by mandatory law. Thus, a warranty does not imply any limitation on the Purchaser’s right to give notice or make claims in case of delay or defect according to Sections 9 and 10.

13. Personal data

The Seller is the party responsible for handling collected personal data. Unless the Purchaser consents otherwise, the Seller may only obtain and store whatever personal data is necessary for the Seller to complete its duties according to the con- tract. The Purchaser’s personal data shall only be given to others if this is necessary for the Seller to fulfil the contract with the Purchaser, or in cases where this is required by law.

14. Conflict resolution

Claims must be directed to the Seller within a reasonable time frame in accordance with Sections 9 and 10. The parties shall attempt to resolve any disputes out of court. If this is not successful, the Purchaser may contact the Consumer Council of Norway for mediation. The Consumer Council may be reached on (+47) 23 400 500 or at www.forbrukerradet.no